Verb Form Tiếng Anh 6

Using Simple present, Simple past and Present progressive tense

Interactive Exercise

Fill in the correct form of the verb given in the parentheses to complete the sentences

1. He often (go) to school on foot.

2. It (rain) cats and dogs now.

3. The Sun (warm) the air and (give) us light.

4. Look! A man (run) after the train.

5. She (go) to the cinema with her parents last night.

6. She usually(go) to work by car.

7. The Sun(rise) in the East every morning.

8. Nam usually (study) English grammar in this class.

9. Many people (eat) fast food in this area this morning.


Recommended For You

Xuân Thiển Nguyễn

About the Author: admin

Chào quý thầy cô và các bạn, Mình là Nguyễn Xuân Thiển hiện đang là giáo viên THCS Lý Tự Trọng, Bình Phước, mình tạo blog này mong muốn được chia sẻ tới các em học sinh các đề thi được thiết kết trên nền tảng Azota để các em luyện tập, bên cạnh đó cũng rất mong quý thầy cô cùng góp sức tạo ra một kho đề thi khổng lồ để các em có cơ hội được luyện tập nhiều hơn. Cảm ơn các bạn và quý thầy cô nhiều,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *