About

Chào quý thầy cô và các bạn,

Với mong muốn tạo ra một blog lưu trữ những đề thi được thiết kế trên nền tảng Azota để chia sẻ tới các em học sinh luyện tập mỗi ngày. Bên cạnh đó blog này cũng là nơi để mỗi thầy cô giáo có thể dễ dàng tìm thấy các đề thi đề kiểm tra sau đó chia sẻ chúng tới các em học sinh của mình luyện tập. Chính vì vậy mình tạo ra blog này chia sẻ tới các em học sinh và quý thầy cô giáo.

Tuy nhiên, chỉ một mình tạo các đề thi sẽ không thể bằng cả một tập thể là quý thầy cô giáo trong cả nước, việc quý thầy cô chia sẻ các đề thi lên blog này sẽ giúp các em học sinh dễ dàng tìm kiếm và tham khảo luyện tập mỗi ngày.

Mỗi một thầy cô góp một phần nhỏ của mình, hi vọng blog này sẽ là ngôi nhà chung để tất cả chúng ta cùng chung sức tạo ra một kho đề thi tương tác vô cùng phong phú về các môn học và các khối lớp.

Bất kể khi nào quý thầy cô muốn chia sẻ đề thi của mình tới ngôi nhà chung này, hãy đăng nhập để viết bài, hoặc nếu quý thầy cô chưa biết phải đăng bài làm sao hãy tham khảo bài viết này để đăng kí thành viên và bắt đầu tạo ra những bài viết đầu tiên của mình nhé.

Cảm ơn quý thầy cô và các bạn,